Vođenje delovodnika nije obavezno.

Delovodnik ili delovodna knjiga je registar akata i dokumenata koji pravno lice donosi, šalje ili prima.

U ovaj registar upisuju se svi akti za koje nije ustanovljen poseban registar (posebna knjiga), kao npr. knjiga faktura, i time se omogućava pregled akata koji su doneti u pravnom licu, kao i svih onih koji su primljeni od trećih lica ili ekspedovani trećim licima. Ovaj registar omogućava pregled ovih akata, kao i utvrđivanje osnovnih podataka o njima (kao što su podaci o vremenu donošenja, prijema ili odašiljanja; kome su upućeni ili od koga su primljeni, naziv akta i drugo). Iz ugla pozitivnog prava nijedan zakon ne sadrži generalnu odredbu o obavezi vođenja delovodnika, te nema ni sankcije za slučaj da se to ne čini.

Vođenje delovodnika nije obavezno. Takođe ni posedovanje delovodnog pečata, nije obavezno.

info.konsalting.rs