Nova strategija u sistemu obrazovanja

- U Srbiji će do 2030. godine srednja škola postati obavezna. Srednjoškolsko obrazovanje će biti besplatno i uz dualno će postati jedno od mera Vlade Srbije kojom će uskladiti obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada - ovo je poručila ministarka bez potrfelja Slavica Đukić Dejanović, koja je istakla da je ministarstvo na čijem je čelu, a koje je zaduženo za demografiju, pripremilo i Strategiju za podsticanje rađanja.

Ta strategija sadrži akcioni plan koji definiše ko šta radi i u kom vremenskom periodu.

Cilj strategije je da se poboljša populaciona slika Srbije i da se na taj način utiče i na manjak radne snage sa kojim bi država mogla da se suoči u 21. veku.

- Mi ćemo sledeće godine krenuti sa primenom Strategije. Mi smo i do sada imali izvanredne papire, ali nismo imali akcioni plan i ko je zadužen za koji segment. Sada smo u ovoj godini, zahvaljujući ekspertima sa kojima sarađujemo, uspeli da Vlada dođe do takvih sugestija, ona će se o tome izjasniti i 2018. će biti godina primene Strategije za podsticanje rađanja - izjavila je Slavica Đukić Dejanović.

Izvor:srbijadanas.com