Avigilon self-learning analitika integrisana je u samim Avigilon IP kamerama sa kojih se i izvršava

Obzirom na široke mogućnosti primene, kao i na jedinstvenu tržišnu tehnologiju, Avigilon self-learning video analitika predstavlja istinsko osveženje u planiranju i projektovanju savremenih video nadzor solucija.

Dizajnirana sa primarnim ciljem da olakša i invetivno unapredi način na koji se video nadzor sistemi koriste, Avigilon self-learning video analitika u komplementarnom korišćenju sa Avigilon video menadžment softverom postala je neizostavni poslovni alat u planiranju i realizaciji naprednih savremenih video nadzor rešenja.

Avigilon self-learning analitika integrisana je u samim Avigilon IP kamerama sa kojih se i izvršava, a radi u komplementarnom sadejstvu sa Avigilon Control Center video menadžment softverom. Uvećanje korisničke upotrebne vrednosti koje Avigilon self-learning video analitika omogućuje ogleda se prvenstveno u mogućnosti kreiranja kastomiziranih pravila i adekvatnoj sistemskoj reakciji u slučajevima kršenja tih pravila tj. u incidentnim situacijama.

U ovom vodiču za projektovanje video nadzor sistema sa Avigilon self-learning video analitikom fokusiraćemo se prvenstveno na mogućnosti primene i na vrste sistemskh solucija koje sa lakoćom možete kreirati i implementovati u vašem poslovnom okruženju, bilo da se radi o bezbednosnim, ili potrebama vezanim za monitoring poslovno operativnih procesa i unapređenje istih.

U drugom delu vodiča bićete u prilici da se uz zvanični dokument proizvođača informišete o

tehničkim preduslovima i načinu instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom. Avigilon vodič za planiranje, projektovanje i realizaciju video nadzor projekata koji uključuju self-learning analitiku omogućiće vam kreiranje i korišćenje kastomiziranih video nadzor rešenja koja su u skladu sa vašim specifičnim potrebama. Avigilon self-learning analitika i mogućnosti primene

Bezbednosne primene i mogućnosti video analitike:

Identifikacija objekata i ljudi

Perimetarska zaštita

Detekcija anomalija

Prepoznavanje šablona ponašanja (npr. zadržavanje osoba ili vozila)

Kreiranje solucija za prevenciju incidentnih situacija

Efikasan odziv u pre/post-incidentnim situacijama

Forenzička post-incident pretraga, trenutna pretraga, Avigilon Appearance Search

Sektor primene: banke, industrijski objekti, državna uprava i administracija, gradovi, javna preduzeća, kompanije, objekti kritične infrastrukture, granični prelazi.

Poslovne primene i mogućnosti video analitike:

Monitoring proizvodnih i prodajnih procesa (proizvodni pogoni, prodajna mesta)

Evaluacija efikasnosti zaposlenih na geografski udaljenim lokacijama

Osobe ili objekti nisu prisutni u sceni

Osobe ili objekti napuštaju scenu (proizvodna linija, prodajni pult,…)

Evaluacija i optimizacija prodajnih kampanja

Prepoznavanje registarskih tablica

Mogućnost trenutne pretrage video arhive, Avigilon Appearance Search

Sektor primene: maloprodajni/veleprodajni objekti, proizvodni pogoni, banke, šoping centri, distributivno-logistički centri, kompanije sa geografski udaljenim lokacijama,… Avigilon poseduje ključne industrijske patente kada je video analitika u pitanju:

Ključni, osnovni industrijski video analitički patenti

Više od 700 internacionalnih patenata:

Video Analitycs

Metadata

Video Tripwire

Video Segmentation

Retail Point-of-Sale Integration

Object Inserted/Removed

Automated License Plate Recognition

Access Control

Firmware Upgrading

Određene industrijske patente koje poseduje, Avigilon putem naplate i izdavanja licenci, ustupa na korišćenje drugim proizvođačima profesionalne video nadzor opreme i softvera.

Internacionalni proizvođači koji plaćaju za korišćenje licenci iz domena video analitike su:

3VR Security, Inc.

ACTi Corporation

Agent Video Intelligence Ltd.

Aimetis Corp.

Bosch Security Systems, Inc.

FLIR Systems, Inc.

HikVision

Digital Technology Co., Ltd.

i3 International Inc.

Illisis,Inc.

IntelliVision

Technologies Corp.

IQrity Inc.

ITX Security Co., Ltd.

IVS Technology Co., Ltd.

Luxriot (A&H Software House, Inc.)

March Networks Corporation

Merit LILIN Ent. Co., Ltd.

Pelco, Inc.

Sensormatic Electronics, LLC

Sony Corporation

Topview Optronics Corp.

UDP Technology Ltd.

VIVOTEK Inc.

I dok ostali globalni proizvođači pristupaju licencnom programu kako bi bili u mogućnosti da kreiraju i tržištu ponude kastomizirana rešenja koja uključuju naprednu video analitiku, Avigilon zadržava dve osnovne konkurentske prednosti stečene dugogodišnjim ulaganjem u razvoj video analitike. Prvenstveno, ključni video analitički patenti po osnovu razvijene tehnologije dostupni su isključivo u okviru Avigilon video nadzor kastomiziranih rešenja. Drugo, zbog cene koštanja licenci za korišćenje video analitičkih patenata koju drugi proizvođači plaćaju Avigilon-u, Avigilon video analitička rešenja imaju značajan faktor cenovne konkurentnosti.

U prilogu možete pročitati oficijelni vodič za implementaciju Avigilon video analitičkih rešenja, za kreiranje naprednih video nadzor solucija. Vodič se oslanja prvenstveno na tehničke preduslove i načine instalacije IP kamera sa podržanom self-learning analitikom, sa posebnim fokusom na:

Opšte smernice

Indoor/Outdoor režim rada video analitike

Reflektujuća svetlost

Adaptivni IR

Preporučena iluminacija

Elementi koji ometaju rad video analitike

Pokrivenost prostora

Brzina objekata

Postavljanje kamera u spoljnom okruženju

Self-Learning funkcionalnost

Avigilon Appearance Search funkcionalnost

Video Nadzor Avigilon Designing Video Analytics Site

Za realizaciju pilot projekata i konsultacije u vezi sa self-learning video analitikom, kontaktirajte već danas vašeg Avigilon predstavnika. Avigilon predstavnik pomoći će vam u kreiraju optimalnog rešenja koje je u skladu sa vašim potrebama i budžetom i povezaće vas sa autorizovanim sistem integratorom koji vam taj konkretan video nadzor projekat može pouzdano i efikasno implementirati.

Izvor:videonadzor.net