Obaveštavaju se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire

Gradska uprava za finansije grada Leskovca, Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da plate akontaciju poreza na imovinu i akontacija posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine do srede 14. februara.

Kako su obveznici plaćanja navedenih javnih prihoda u obavezi da do donošenja rešenja za 2018. godinu,  plaćaju akontaciju u visini obaveze utvrđene za poslednje tromesečje 2017. godine, obaveštavaju se obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.