Organski poljoprivrednici u Srbiji dobili su na raspolaganje besplatni softer.

Organski poljoprivrednici u Srbiji dobili su na raspolaganje besplatni softer koji će im olakšati administrativne poslove i doprineti modernizaciji poslovanja.

Softver pod nazivom Agrolife, razvila je kompanija Greensoft,  omogućava korisnicima unos podataka u digitalnu bazu i redovno digitalno ažuriranje, što smanjuje utrošak vremena i energije koji su do sada ulagali u vođenje zapisa i sastavljanje izveštaja za kontrolne organizacije i Ministarstvo poljoprivrede navodi se u saopštenju Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, koja je omogućila besplatno korišćenje ovog softvera u Srbiji.

Takođe, poljoprivrednicima olakšava praćenje administrativnih aktivnosti i aktivnosti u polju, a smanjuje mogućnost grešaka.

Obuke proizvođača i kontrolnih organizacija za korišćenje ovog softvera počinju ovog meseca, a planirano je da do kraja godine do 70% organskih proizvođača u Srbiji pređe na ovakav način vođenja dokumenata.