Je član Udruženja direktne prodaje (Direct Selling Association) i u svetu ima više od milion nezavisnih distributera koji uživaju slobodu koja dolazi

Je član Udruženja direktne prodaje (Direct Selling Association) i u svetu ima više od milion nezavisnih distributera koji uživaju slobodu koja dolazi kada si sam svoj gazda. Ovaj visoko efikasan sistem distribucije je još uvek jedini koji Herbalife koristi, tako je Herbalife, koji je vodio samo jedan čovjek, doveo do multinacionalne korporacije vredne gotovo 2 milijarde dolara.