Zatvori

Моторна возила II

ПРЕДМЕТ: Моторна возила

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: Возач моторних возила – II

 

1. Батеријски систем паљења радне смеше- задатак, саставни делови

2. Акумулатор

3. Индукциони калем

4. Прекидач паљења, кондензатор

5. Разводник паљења

6. Свећица

7. Центрифугални и вакуумски регулатор паљења

8. Магнетни систем паљења

9. Динамо машина- задатак, саставни делови

10. Принцип рада динамо машине

11. Алтернатор

12. Разлика између динаме и алтернатора

13. Електро-покретач – задатак,врсте

14. Уређаји за осветљавање пута

15. Уређаји за означавање возила

16. Сигнални уређаји на возилу

17. Тахограф

18. Шасија на моторном возилу

19. Каросерија на моторном возилу

20. Трансмисија – задатак, сатавни делови

21. Фрикциона спојница – сатавни делови

22. Принцип рада фрикционе спојнице

23. Хидраулична спојница - саставни делови

24. Принцип рада хидрауличне спојнице

25. Центрифугална спојница

26. Мењач - задатак,подела

27. Несинхронизован мењач - саставни делови

28. Принцип рада несинхронизованог мењача

29. Синхронизовани мењач

30. Принцип рада синхрона

31. Планетарни мењач - саставни делови

32. Принцип рада двостепеног планетарног мењача

33. Ремени преносник -VARIOMATIC

34. Хидродинамички мењач - саставни делови

35. Принцип рада хидродинамичког мењача

36. Зглобни пренос - задатак, саставни делови

37. Кардански зглоб

38. Хардијев зглоб

39. Хомокинетички зглоб

40. Диференцијал – задатак, саставни делови

41. Принцип рада диференцијала

42. Блокада диференцијала

43. Полувратила – задатак, врсте

44. Полувратила са облогама

45. Полувратила без облога

46. Точак на моторном возилу – задатак, саставни делови

47. Пнеуматик – задатак, саставни делови

48. Обележавање пнеуматика

49. Главни преносник

50. Контролни уређаји на моторном возилу

51. Мерни уређаји на моторном возилу

52. Грејање и проветравање возила

 

Kliknite ovde da bi ste preuzeli katalog