Close

Zbornik radova

   U društvenoj sali Jevrejske opštine Novi Sad je 11. februara predstavljen Zbornik radova sa konferencije odr┼żane maja prošle godine, u organizaciji Centra za empirijsko istra┼żivanje religije. Zbornik koji sadr┼żi referate preko dvadeset autora, predstavile su: Prof. dr Zorica Kuburi─ç, redovni profesor na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Julijana Koji─ç, magistar teologije; dr Danijela Ruji─ç, nastavnik filozofije i dr Gordana Todori─ç, nastavnik srpskog jezika. 
   Njihovo izlaganje nas je samo pribli┼żilo odgovoru, pre bi se reklo, razbuktalo polemiku me─Ĺu prisutnima. Tema mira i pomirenja mo┼że se posmatrati sa više aspekata. Svaka od u─Źesnica je sa stanovišta svoje struke iznela vi─Ĺenje o uzrocima nastanka haosa ili sukoba i njihovom mogu─çem razrešenju, kao i o pojmu mira.
   Predava─Źi su kao istra┼żiva─Źi i traga─Źi za odgovorom i klju─Źem za rešenje mo┼żda najstarijeg problema u univerzumu, a to je sukob, pokušale da prika┼żu slo┼żenost procesa pomirenja i višeslojnog zna─Źenja onoga što se zove mir. 
   Tokom diskusije se, izme─Ĺu ostalog, nametnulo i pitanje: da li nas samo Bog, kao jedino savršenstvo, mo┼że kroz unutrašnji dijalog i proces suo─Źavanja sa sopstvenim greškama pribli┼żiti pokajanju, pomirenju, te uspostaviti mir u nama?
   Predgovor dvotomnog Zbornika radova Mir i pomirenje napisao je akademik Vladeta Jeroti─ç.Jasna Mozeš
Edita Jankov