Zatvori
 
 
 
PREUZIMANJE DIPLOMA!
 
Polaganje koje je bilo u FEBRUARU 2018.:
 
 
DaF-PERFEKT, Radnička 6, na prvom spratu.
Inform. na: 021.467.404
 
 

 
Ukoliko niste iz Novog Sada i niste u mogućnosti da preuzmete svoju diplomu, polsaćemo je rado na Vašu adresu.
 
Troškove slanja morate sami da snosite.
Preuzeti diplomu možete isključivo ukoliko je sve regulisano i nemate dugovanja prema 
DaF-PERFEKT školi (regulisan kurs i/ili regulisani troškovi polaganja ispita).
Sama diploma se ne plaća dodatno.
 
Privremenu potvrdu da ste položili ÖSD-ispit Vam ne možemo izdati. Takva potvrda Vam zvanično ne bi bila validna.
Hvala na ukazanom poverenju i saradnji!
 
Novi Sad