Zatvori

predsednik JSP Dejan Matić

“Jedintvena stranka pravde (JSP) – Jekhutno ćidimos čaćimasko “ (JSP) je politička stranka posvećena poštovanju Ustava i Zakona Republike Srbije, nastala je kao plod težnje da ujedini, podstakne na delovanje i samoorganizovanje pripadnika romske nacionalne manjine, koja će svim svojim pripadnicima obezbediti mir i sigurnost, stvoriti uslove za život dostojan čoveka, uz odlučnu težnju ka blagostanjem u oblastima : socijalne pravde, načela građanske i parlamentarne demokratije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, pripadnosti evropskim principima i vrednostima, stvaranju moderne demokratske države, jačanje veza sa narodima i drugim nacionalnim zajednicama sa kojima živi. 

Jedinstvena stranka pravde JSP, u uslovima političkog beznađa, principima svog delovanja pruža priliku svim pripadnicima romske zajednice, kao i pripadnicima drugih zajednica, da svojim angažovanjem stvore uslove za brži izlazak iz socijalne i ekonomske krize u kojoj se danas nalaze.                                                                                                                                                                                                                                                           Predsednik stranke JSP Dejan Matić