Zatvori
Школа је акредитована од Покрајинског секретаријата за образовање и културу Аутономне Покрајине Војводине, решење бр. 106-022-00445/2007-01.

Средња стручна школа у Новом Саду је основана 2007.године. Смештена у мирној Радничкој улици, недалеко од центра града, у непосредној близини две основне школе и преко пута универзитета у Новом Саду, ова школа својим положајем представља заиста идеално место за боравак ученика. Током година школа се развила у савремену и модерно опремљну образовну установу која је спремна да својим ученицима омогући најквалитетније стручно образовање и на тај начин удари здрав и постојан темељ њиховом даљем усавршавању.

Осавремењивањем саобраћајних мрежа и транспортних путева, као и развојем најразличитијих услуга превоза, повећана је потражња за стручним кадровима у друмском саобраћају. Како је сада и одговорним лицима, а и према одредбама закона о друмском саобраћају, као и на основу новог ЗОБС-а, неопходно поседовање диплома и дозвола које гарантују квалификације, најбржи и најлакши начин да се до њих дође јесте упис у струковну школу.

Према члану 203 Закона о безбедности саобраћаја посао возача ће да обавља само лице које има лиценцу за обављање послова професионалног возача (Certificate of Professional Competence), а као УСЛОВ да би се она добила јесте ПОСЕДОВАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ШКОЛЕ. Нити ће возач моторног возила моћи да буде било ко, нити ће технички преглед или регистрацију возила моћи да обавља техничар који није квалификован и који нема лиценцу. Како би изашли у сусрет ово изненада насталој потреби за занимање Техничар друмског саобраћаја и Возач моторних возила, Средња стручна школа у Новом Саду нуди, поред редовног, одличне услове и за вандредно школовање, преквалификације и доквалификације.Средња стручна школа у Новом Саду, осим квалификација за возаче и техничаре, полазницима нуди и струковно усавршавање којим је обухваћена и специјализација (V степен) за возаче моторних возила–инструкторе и возаче моторног возила-специјалисте, у једногодишњем трајању.